Αναλώσιμα για συσκευαστήρια φρούτων και λαχανικών.
Σας παρέχουμε αυτοκόλλητες ετικέτες ρολό για ζυγούς και ετικετέζες, μηχανισμούς επικόλλησης ετικετών και ταινιών.