Ετικέτες για κρεοπωλεία.
Αυτοκόλλητες ετικέτες ζυγού, ζυγοί, τυπωμένες και ατύπωτες αυτοκόλλητες ετικέτες.